Föreningen Ridvägar.nu bildades år 2000 som en sektion inom den lokala LRF-avdelningen. LRF hade då ett stort antal hästgårdar bland sina medlemmar, och många efterlyste ett samarbete mellan hästfolket och övriga markägare för att skapa ridvägar i naturen.

FÖRSTA RIDSLINGAN

Föreningens första ridslinga i Mansåsskogen stod klar år 2002. Den ridslingan byggdes med små resurser och visade sig snart för dålig för att klara slitage av många ryttare.

PIXÅSSLINGAN

Föreningens nästa projekt, Pixåsslingan, fick ett helt annat upplägg. Nu sökte föreningen kommunala bidrag för en ridväg som skulle hålla i alla väder. Kungsbacka Kommun ställde välvilligt upp och våren 2009 stod den nya ridvägen över Pixåshöjden klar.

NY FÖRENING

Pixåsslingan blev snabbt en populär naturled för både ryttare och andra motionärer. Verksamheten hade nu blivit så omfattande att det krävdes en annan organisation för det fortsatta arbetet. Den ideella föreningen Ridvägar.nu bildades.

FORTAMARKSSLINGAN

Nästa projekt blev en direkt fortsättning på Pixåxsslingan mot gränsen till Vallda. Denna gången byggdes en promenad- och ridled genom den vackra naturen i Fortamarken. Både kommunen och Länsstyrelsen bidrog med investeringsmedel och 2011 stod Fortamarksslingan klar.

NYA MANSÅSSLINGAN

Föreningens tredje projekt blev en upprustning och förlängning av Mansåsslingan. Med hjälp av kommunala bidrag stod nya Mansåsslingan klar i maj 2013. Ridvägar.nu har därmed ett 5 kilometer långt, sammanhängande ridspår i naturen från Lunnavägen till Mariedalsvägen.

NATURBANAN

Under 2019 är vårt mål att färdigställa en naturbana som placeras i anslutning till Pixåsslingan. Mer information kommer.

Ridvägar.nu är helt beroende av medlemsavgifter och ideella insatser från ryttare och andra som är intresserade av att komma ut i naturen till fots eller på häst!