SÅ HÄR GÅR DET TILL

Våra ridvägar är ett resultat av många timmars ideellt arbete och en mycket välvillig Fritidsförvaltning i Kungsbacka Kommun. Det hela börjar med en tanke, en idé om var en ridväg skulle göra nytta och kunna gå fram.

Nästa steg är att kontakta markägare för att få en uppfattning om det finns intresse och möjlighet. Om markägaren är positiv till att upplåta en ca 3 meter bred remsa mark över sina ägor och skriva ett arrendeavtal med föreningen Ridvägar.nu, så går styrelsen vidare med projektet. Vi ansöker om anslag hos Kungsbacka Kommun. Parallellt med att kommunen bearbetar ansökan undersöker vi om det finns andra aktörer som måste involveras. Det kan till exempel vara Länsstyrelsen eller Trafikverket.

När all formalia är klar, hela processen kan ta ett år eller mer, gör vi en exakt sträckning av ridvägen och bedömer markförhållanden. Vi gör också en enkel projektplan. Vi sammankallar sedan våra arbetsvilliga medlemmar i föreningen på en arbetsdag där det röjs, sågas, flyttas staket och förbereds på alla möjliga sätt och vis för den nya ridvägen.

Slutligen anlitar vi en entreprenör som gör allt markarbete. Vi är måna om att ridvägarna ska vara väl uppbyggda och hålla i ur och skur i många år. Vi räknar därför med en materialåtgång på ca 1 ton/löpmeter. Ni kan ju själva tänka er arbetet med att få in varje ton i skogen!

SÅ HÄR UNDERHÅLLER VI VÅRA RIDVÄGAR

När ridvägen blivit klar och tagits i bruk av entusiastiska ryttare och andra motionärer följer ett kontinuerligt underhåll. Styrelsen i Ridvägar.nu träffas ungefär varannan månad för att gå igenom vad som behövs göras och hur vi ska lägga upp arbetet. Det kan handla om att lägga på mer grus, ta hand om träd som fallit i en storm eller åtgärda ett enskilt problem som att ett dräneringsrör som blivit igentäppt. Det uppstår ständigt nya utmaningar att ta tag i.

ARBETSDAGARNA ÄR VIKTIGA

Minst en gång om året har vi arbetsdag då våra medlemmar ställer upp. Vilken härlig känsla det är när 40-50 personer lägger all sin kraft och energi på en och samma sak! Då blir det mycket gjort. Vi plockar sten, sågar grenar, krattar, städar och röjer sly. Arbetsdagarna avslutas med sopplunch och mingel.

För större eller mer akuta arbeten kan vi hyra in entreprenörer. Tack vare medlemsavgifter och underhållsbidrag från kommunen har vi en årlig budget att röra oss med för detta.