En viktig målsättning i arbetet med ridvägarna är att öka säkerheten för häst och ryttare. Utan ridvägar är många ekipage hänvisade till våra smala och mycket hårt trafikerade bilvägar. Detta är en ohållbar situation och olyckor kan lätt hända. För att alla skall kunna ta sig fram på ett säkrare sätt har föreningen byggt ridvägar parallellt med bilvägarna på vissa sträckor.

EN VIKTIG MÅLSÄTTNING

Alla ridvägar är försedda med tydliga skyltar. Den gula skylten med röd ram betyder fordonstrafik förbjuden och den kan nog ingen missa.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ UTE PÅ RIDVÄGARNA

Först vill vi understryka att vi tyvärr inte kan reglera alla tänkbara situationer som kan uppstå ute på ridvägarna, men om alla följer nedanstående regler kommer vi långt!   

DU SOM RIDER:

  • Alla som befinner sig på våra ridvägar måste tänka på att visa HÄNSYN till och RESPEKT för varandra.
  • Sakta ner till skritt i god tid innan möte med annan ryttare eller gångtrafikant. 
  • Håll till höger. 
  • För en dialog med den du möter om hur ni på bästa och säkraste sätt ska kunna passera varandra.
  • Håll en god och vänlig ton.

DU SOM GÅR ELLER JOGGAR:

  • Om du möter en häst så kliv åt sidan.
  • Stå väl synlig så att både häst och ryttare kan se dig. Det är lätt att hästen blir rädd om du t.ex. står bakom en buske eller ett träd.
  • Säg gärna något så förstår hästen att du är en människa.
  • Vi avråder från hörlurar när man vistas på våra ridvägar. Ur säkerhetssynpunkt måste man kunna flytta sig snabbt om en ryttare tappat kontrollen på sin häst eller har ramlat av och hästen springer lös. Den som lyssnar på musik är lite ”i sin egen värld” och kanske inte uppfattar ljud från en häst som kommer i full galopp