Mansåsslingan är en förlängning och upprustning av föreningens enkla ridväg i Mansåsskogen. Slingan börjar nu vid Pixåsslingans startpunkt vid Stall Mossen, går utmed vägkanterna ner till Knapebäcken. Därefter svänger den in i Mansåsskogen och går fram till Mariedalsvägen. Slingan är totalt 1,4 km.

Mansåsslingan är tänkt som en första etapp i en ridled i det inre av Onsala, där flera hästgårdar kommer att bli avstängda av den nya Onsalavägen. För att lösa detta har Trafikverket planerat en tunnel för gående, cyklister och ryttare där ridvägen mynnar ut vid Ranagården.

Mansåsslingans historia

Ridledskarta