Ridvägar.nu är en ideell förening som bygger och underhåller ridvägar i Onsala och Vallda. Föreningen har drygt fem kilometer ridväg som byggts i tre etapper med bidrag från Kungsbacka Kommun och Länsstyrelsen. Ridvägar.nu har ansvar för underhåll av ridvägarna och arrenden till markägarna.

Ridvägar.nu är helt beroende av medlemsavgifter för att klara underhåll och att bygga vidare på ett ridvägsnät, som samtidigt har blivit en uppskattad motionsled för joggare och fotvandrare.

Ju fler medlemmar, desto fler ridvägar!

VÅRA MÅL

Föreningen Ridvägar.nu har som mål att fortsätta utbyggnaden av ridvägar, och skapa en sammanhängande naturled genom Onsala och Vallda. Genom att söka upp och teckna arrandeavtal på lämpliga markområden, gör föreningen det möjligt för människor att ta sig ut i naturen på delar av Onsalahalvön som fortfarande är relativt orörd.

VÅR AMBITION

En viktig ambition för Ridvägar.nu är att få bort alla ryttare från våra hårt trafikerade vägar. Läs mer under Säkerhet.

VÅR FÖRENING

Föreningen Ridvägar.nu har idag över 200 medlemmar. Det handlar främst om alla ryttare som självklart bidrar både med medlemsavgiften och underhållet på den årliga arbetsdagen, men vi har också medlemmar som utnyttjar ridlederna som promenadväg och motionsspår.