PixåsFÖRENINGEN RIDVÄGAR.NU

 

Ridvägar.nu är en ideell förening som bygger och underhåller ridvägar i Onsala och Vallda. Föreningen har drygt fem kilometer ridväg som byggts i tre etapper med bidrag från Kungsbacka kommun och länsstyrelsen.

 

Ridvägar.nu har ansvar för underhåll av ridvägarna och arrenden till markägarna.

 

Ridvägar.nu är helt beroende av medlemsavgifter för att klara underhåll och att bygga vidare på ett ridvägsnät som samtidigt har blivit en uppskattad motionsled för joggare och fotvandrare.

 

Ju fler medlemmar, desto fler ridvägar!