Pixåsslingan var föreningens första större projekt. Den börjar vid Stall Mossen, går över Onsalas högsta punkt och mynnar ut strax intill ställverket vid Lunnavägen.

Pixåsslingan är 1,5 km lång och går genom starkt kuperad skogsterräng. Slingan invigdes i januari 2009.

Pixåsslingans historia

Ridledskarta