ORDFÖRANDE

ZELJKO GUSTIN

Telefon: 0709-633 631

E-post: zeljko.gustin@lansalarm.se

KASSÖR

GUNILLA KROGH

Telefon: 0705-130 133

E-post: gunilla.krogh@gmail.com

FAKTURERINGSADRESS

Ridvägar.nu, c/o Gunilla Krogh, Madängsvägen 7B, 439 32 Onsala