VÅRA RIDVÄGAR

Föreningen Ridvägar.nu har skapat tre ridvägar på totalt 5 kilometer i Onsalas glesbygd. Ridvägarna är sammanhängande men har byggts i tre etapper -

Pixåsslingan (invigdes 2009), Fortamarksslingan (2011) och Mansåsslingan (2013).

 

Ridvägarna har byggts med hjälp av investeringsbidrag från Fritidsförvaltningen i Kungsbacka Kommun och Länsstyrelsen i Halland. Dessutom har föreningens medlemmar gjort stora ideella insatser. Lokala sponsorer har också bidragit på olika sätt.

 

Ridvägarna går till största delen genom naturområden utanför Onsalahalvöns tätbebyggelse. De används flitigt av både ryttare, vandrare och joggare.

 

Ladda ner en karta över ridvägarna här (pdf)*

 

Klicka på bilden för att se den i större format

VÄGBESKRIVNING

Från Onsala kyrka, kör mot Mariedal. Vid Statoil sväng till höger mot Vallda. Efter ca. 300 meter tag av till höger mo Lunna. Efter ca. 3 km, vid infarten till Norra Hagenvägen, finns en P-plats på höger sida. Här startar Fortamarksslingan och Pixåsslingan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Du behöver Adobes Pdf-Reader för att se pdf-filer, hämta här.