PixåsOM OSS

VÅRA MÅL

Föreningen Ridvägar.nu har som mål att fortsätta utbyggnaden av ridvägar och skapa en sammanhängande naturled genom Onsala och Vallda. Genom att söka upp och teckna arrandeavtal på lämpliga markområden gör föreningen det möjligt för människor att ta sig ut i naturen på delar av Onsalahalvön som fortfarande är relativt orörd.

VÅR AMBITION

En viktig ambition för Ridvägar.nu är att få bort alla ryttare från våra hårt trafikerade vägar. Se även Säkerhet.

VÅR FÖRENING

Föreningen Ridvägar.nu har idag över 200 medlemmar. Det handlar främst om alla ryttare som självklart bidrar både med medlemsavgiften och underhållet på den årliga arbetsdagen, men vi har också medlemmar som utnyttjar ridlederna som promenadväg och motionsspår.

 

VÅR HISTORIA

Läs mer om vår historia

 

 

Ridvägar.nu är helt beroende av medlemsavgifter och ideella insatser från ryttare och andra som är intresserade av att komma ut i naturen till fots eller på häst!