PixåsOM OSS

VÅRA MÅL

Föreningen Ridvägar.nu har som mål att fortsätta utbyggnaden av ridvägar och skapa en sammanhängande naturled genom Onsala och Vallda. Genom att söka upp och teckna arrandeavtal på lämpliga markområden gör föreningen det möjligt för människor att ta sig ut i naturen på delar av Onsalahalvön som fortfarande är relativt orörd.

VÅR AMBITION

En viktig ambition för Ridvägar.nu är att få bort alla ryttare från våra hårt trafikerade vägar. Se även Säkerhet.

VÅR FÖRENING

Föreningen Ridvägar.nu har idag 190 medlemmar. Det handlar främst om alla ryttare som självklart bidrar både med medlemsavgiften och underhållet på den årliga arbetsdagen, men vi har också medlemmar som utnyttjar ridlederna som promenadväg och motionsspår.

 

VÅR HISTORIA

Läs mer om vår historia

 

 

Ridvägar.nu är helt beroende av medlemsavgifter och ideella insatser från ryttare och andra som är intresserade av att komma ut i naturen till fots eller på häst!

Now, it's even possible to attach chanel replica handbags music players to a car stereo in order to play songs. That being said, there are also a number of accessories available which are used to improve the chanel replica handbags of a car stereo or to increase its functionality. A car stereo amplifier is used to deliver an amplified signal to speakers so as to give the car that extra bit of volume power. There are chanel replica sale types of amplifiers available for a car stereo and so, it becomes essential for an end-user to be more careful while purchasing an amplifier. An individual should do proper comparisons before purchasing an amplifier.